Boste uporabili briefly ali shortlyI will speak to you _____.

Kliknite za pravilen odgovor.

Uporabimo lahko oba prislova, a se pri tem pomen stavka spremeni. 

Briefly

I will speak to you briefly.

Briefly pomeni na kratko, za kratek čas.
  • Can you come over briefly?
  • We will switch off the electricity briefly.

Shortly

I will speak to you shortly.

Shortly pomeni kmalu.
  • I will come over shortly.
  • We will switch off the electricity shortly.
Naredite vajo v Virtualni Linguli.