Tečaj angleščine je dobra priložnost, da se naučite novih struktur in ponovite že usvojeno znanje. Ena izmed pogostih napak, ki jo delamo Slovenci, je napačna raba izrazov can in may. Sicer se oba glagola v slovenščino prevajata z lahko, imata pa v angleščini drugačen pomen in nista zamenljiva.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. Can you play baseball?
  2. May you play baseball?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Can you play baseball?

Can izraža fizično ali psihično zmožnost ali sposobnost opravljanja nečesa. Vedno ga lahko zamenjamo s to be able to. V zgornjem primeru se sprašujemo, ali je nekdo zmožen oz. zna igrati baseball, torej lahko vprašanje spremenimo tudi v: Are you able to play baseball?

Primer v vseh treh stavčnih oblikah:

  • You can play baseball.
  • You can’t play baseball.
  • Can you play baseball?

Primer 2:

  1. Can I play outside with my friends today?
  2. May I play outside with my friends today?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: May I play outside with my friends today?

May je prav tako pomožni glagol, ki pa izraža dovoljenje ali možnost nečesa. V tem primeru gre za spraševanje po dovoljenju, saj sprašujemo, ali se lahko igramo zunaj s svojimi prijatelji (v slovenščini lahko v tem pomenu uporabimo tudi glagol smem) in ne, ali smo se fizično zmožni igrati zunaj.

Primer v vseh teh stavčnih oblikah:

  • I may play outside with my friends today.
  • I may not play outside with my friends today.
  • May I play outside with my friends today?

Tečaj angleščine je pogosto namenjen tudi razreševanju slovničnih dilem. Slovnico pa vas v Linguli učimo prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.