Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Boste uporabili during ali for?

Katera oblika je pravilna?

  • I went to Mallorca during the winter.
  • I went to Mallorca for the winter.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Pravilni sta obe možnosti, razlikuje se le pomen stavka.

During

  • I went to Mallorca during the winter.

During vedno stoji pred samostalnikom, ki označuje čas. Pomeni med in nakazuje daljše obdobje ali enkraten dogodek v omejenem daljšem obdobju. Ko rečemo, da smo nekaj počeli during the night/the day/the week/the year, to pomeni, da smo to počeli čez celo noč/cel dan/cel teden ali pa enkrat v noči/dnevu/tednu.

  • I always keep the window open during the night. (čez celo noč)
  • I sometimes visit my grandparents during the weekend. (enkrat v vikendu)

Namesto during lahko uporabimo tudi predlog in.

For

  • I went to Mallorca for six weeks.

Če uporabimo for, pomeni, da smo celo zimo preživeli na Mallorci.

  • We are going to the Philippines for two months. (za dva cela meseca)

Utrdite svoje znanje in naredite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.