Dvojna ali enojna črka? Kdaj ju uporabiti?

Pogoste napake pri zapisu angleških besed

Spletna stran Angleščina – vaje ponuja zbirko z opisi pogostih napak, ki jih delamo, ko govorimo ali pišemo v angleščini. Če pišemo z računalnikom, so nam črkovalniki v veliko pomoč, saj nas opozorijo na napake, ko pa bi radi kaj napisali na roko, se pri nekaterih besedah zaplete. Veste, kdaj uporabiti dvojni s, m, r, p, l ali g? Zbrali smo nekaj pogostih napak, ki se pojavljajo pri črkovanju angleških besed. Jih delate tudi vi?

Are you coming to the party tomorrow/tomorow?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1: S ali SS?

 • His bad table manners always embarras.
 • His bad table manners always embarrass.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • His bad table manners always embarrass.
V kratkih enozložnih besedah in nekaterih večzložnih, kot je embarass, ki se končajo na soglasnik s, se ta podvoji: stress, fuss, pass, kiss, dress, class, boss, cross …

Primer 2: M ali MM?

 • Investors quickly accommodated themselves to the new market conditions.
 • Investors quickly accomodated themselves to the new market conditions.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Investors quickly accommodated themselves to the new market conditions.
Za zapis dvojnega m ne obstaja kako pravilo, zato si moramo besede preprosto zapomniti: commercial, immune, comment, commander, mammal, recommend, programme, summary …

Primer 3: R ali RR?

 • Are you coming to the party tomorow?
 • Are you coming to the party tomorrow?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Are you coming to the party tomorrow?
Besedo tomorrow pogosto uporabljamo, zato si moramo zapomniti, da se piše z enim m in dvema r.

Primer 4: P ali PP?

 • The plane mysteriously disappeared.
 • The plane mysteriously disapeared.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • The plane mysteriously disappeared.
Vse izpeljanke glagola appear se pišejo z dvojnim p, torej appearance, disappear, disappearance …

Primer 5: L ali LL?

 • A coleague of mine will be speaking at the conference.
 • A colleague of mine will be speaking at the conference.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • A colleague of mine will be speaking at the conference.

Primer 5: G ali GG?

 • He was a very agressive.
 • He was a very aggressive.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • He was a very aggressive
Zapomnimo si, da ima beseda aggressive tako dvojni g kot tudi dvojni s. Tako se pišejo tudi druge besede iz iste besedne družine: aggression, aggressor …

Še nekaj najpogostejših napak pri črkovanju

Beseda Pogoste napake
independent independant
knowledge knowlege
persistent persistant
separate seperate
successful succesful
surprise suprise
therefore therefor
until untill
beginning begining
appearance appearence
aggressive, aggression agressive, agression

Angleščina – vaje za samozavestnejše izražanje

Angleščina – vaje so najboljši način, da izboljšate svoje znanje jezika.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.