Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Bo prav early ali soon? Ali znate besedi pravilno uporabiti?

  • I get up  _____ in the morning.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • I get up early in the morning.
Early je prislov, ki pomeni zgodaj. Nanaša se na začetek določenega dela v dnevu, tednu, mesecu, letu …

  • Early this week I had a meeting with my client.

Early se uporablja tudi kot pridevnik – zgoden.

  • He is in his early forties.
  • If you don’t leave  _____ , you are going to miss the train.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • I will be there soon.
Soon pomeni kmalu in se nanaša na čas malo za sedanjim ali kmalu za nekim trenutkom v preteklosti.

  • See you soon.
  • Soon after that I went home.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

V Linguli je učenje angleščine prijetno, slovnico vas učimo prek pogovora, prijazni učitelji pa vas znajo motivirati, da tečaj z veseljem obiskujete.