Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav early ali soon? Ali znate besedi pravilno uporabiti?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • I get up soon in the morning.
  • I get up early in the morning.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • I get up early in the morning.
Early je prislov, ki pomeni zgodaj. Nanaša se na začetek določenega dela v dnevu, tednu, mesecu, letu …

  • Early this week I had a meeting with my client.

Early se uporablja tudi kot pridevnik – zgoden.

  • He is in his early forties.

Primer 2:

  • If you don’t leave soon, you are going to miss the train.
  • If you don’t leave early, you are going to miss the train.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • I will be there soon.
Soon pomeni kmalu in se nanaša na čas malo za sedanjim ali kmalu za nekim trenutkom v preteklosti.

  • See you soon.
  • Soon after that I went home.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.