Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav every one ali everyone?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Everyone in my family likes spaghetti carbonara.
  • Every one in my family likes spaghetti carbonara.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Everyone in my family likes spaghetti carbonara.
Everyone pomeni vsi (everybody) in se uporablja, kadar govorimo o skupini ljudi (pozor: glagol ostane v ednini).

Primer 2:

  • Everyone of the students has a question about grammar.
  • Every one of the students has a question about grammar.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Every one of the students has a question about grammar.
Ko pa imamo v mislih slehernega posameznika v skupini, potem uporabimo zvezo every one.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.