Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav a few ali few?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • There are a few cookies in the jar, we mustn’t eat them anymore.
  • There are few cookies in the jar, we mustn’t eat them anymore.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • There are few cookies in the jar, we mustn’t eat them anymore.
Few uporabimo, ko želimo izraziti količino: malo. Torej, da je nečesa zelo malo in ga skoraj ni več.

  • Steve has few friends.
  • She only had few minutes to get ready, she had to hurry.

Primer 2:

  • There are a few cookies in the jar, we can offer them to our friends.
  • There are few cookies in the jar, we can offer them to our friends.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • There are a few cookies in the jar, we can offer them to our friends.
A few uporabimo, ko želimo izraziti količino: nekaj. Torej, da nečesa ni veliko, a še vedno dovolj.

  • Steve has a few friends.
  • She had a few minutes to get ready, she wasn’t in a big hurry.

Oba izraza, few in a few, se uporabljata s števnimi samostalniki v množini. Oba uporabimo, ko želimo izraziti majhno količino nečesa.

Utrdite svoje znanje angleščine in naredite kratko vajo.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.