Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Kdaj boste rekli fewer in kdaj less? Izberite pravilni pridevnik.

Katera oblika je pravilna?

  • It’s true they pay me fewer money, but I also work fewer hours.
  • It’s true they pay me fewer money, but I also work less hours.
  • It’s true they pay me less money, but I also work fewer hours.
  • It’s true they pay me less money, but I also work less hours.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: It’s true they pay me less money, but I also work fewer hours.

Fewer je stopnjevalna oblika pridevnika few, ki se uporablja za števne samostalnike v množini (npr: fewer houses, people, dogs, students, children, times, places…). Primer:

  • I know few people, but you know fewer people than I do.

Less je stopnjevalna oblika pridevnika little, ki se uporablja za neštevne samostalnike (npr: less moneyair, time, music, rain, information…). Primer:

  • We had little snow last year and I hope even less snow falls this year.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.