In spite of, despite ali although?

Angleščina – vaje vam nudi možnost, da odpravite najpogostejše napake, ki jih delamo govorci angleščine. Bo prav in spite of, despite ali although

  • We enjoyed our holiday in spite of the rain.
  • We enjoyed our holiday despite the rain.
  • We enjoyed our holiday although it rained.
Kliknite za pravilen odgovor.

Kakšna je razlika med besedami despite, in spite of  in although?

1.  In spite of  in despite sta predloga, ki pomenita kljub/navkljub. Za njima lahko stoji samostalnik ali  glagolnik v -ing obliki ali odvisni stavek ki se začne z veznikom that.

  • We enjoyed our last holiday in spite of/despite the rain.
  • In spite of/Despite having all the necessary qualifications, the company didn’t offer me the job.
  • In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

In spite of in despite se razlikujeta le v tem, da besedi in spite sledi predlog of.

2. Beseda although pomeni čeprav in je veznik, ki povezuje dva stavka. Vedno mu sledita samostalnik in glagol.

  • We enjoyed our last holiday, although it rained every day.
  • Although he doesn’t agree, I’m determined to continue my singing career.
  • Although I have all the necessary qualifications, the company didn’t offer me the job.

Bi znali besede despite, in spite of  in although uporabiti v stavku? Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Angleščina – vaje za suvereno izražanje

Angleščina – vaje so temelj za samozavestnejše izražanje v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.