Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Katero besedo bi uporabili, me, myself ali I?

  • John, Bill and _____ went to the park.
Kliknite za pravilen odgovor.

John, Bill and I went to the park.

Kdaj uporabimo I in kdaj me?

Angleški jezik ne pozna sklonov, izjema so osebni zaimki, ki ločijo med osebkom, po katerem se vprašamo kdo ali kaj in predmetom, po katerem se vprašamo koga ali česa, komu ali čemu, koga ali kaj, pri kom ali čem, s kom ali čim.

  • James sat between you and me.
osebek predmet
I me
He him
She/td> her
We us
they them

Kdaj uporabimo myself?

Myself je povratni zaimek. Povratne zaimke uporabljamo, kadar je v povedi predmet enak osebku.

  • I burnt myself.

Uporablja se tudi, če želimo poudariti, da je nekdo nekaj naredil sam.

    • I did it myself.
    • I myself heard the news.
osebek povratni zaimek
I myself
you yourself
He himself
She herself
We ourselves
you yourselves
Naredite vajo v Virtualni Linguli.