Tečaj angleščine je dobra priložnost, da se naučite novih struktur in ponovite že usvojeno znanje. Ena izmed najpogostejših napak, ki se pojavlja pri govorjenju ali pisanju v angleščini, je napačna raba količinskih izrazov much in many.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. I don’t have much milk left.
  2. I don’t have many milk left.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

I don’t have much milk left.

Količinski izraz much se uporablja za neštevnimi samostalniki, kot so: tea, sugar, water, air, rice, knowledge, beauty, anger, fear, love, money, research, safety, evidence …

Pazljivo pri time in money! Čeprav ju na neki način »štejemo«, se uporabljata z izrazom much.

Primer 2:

  1. They have much books in their house.
  2. They have many books in their house.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

They have many books in their house.

Količinski izraz many se uporablja za števnimi samostalniki, kot so: book, cat, dog, glass, finger, T-shirt, necklace …

Namig: če samostalnik lahko postavimo v množino (books, cats, dogs …), potem uporabimo many.

Tečaj angleščine je pogosto povezan s slovničnimi dilemami. Slovnico vas v Linguli učimo prek pogovora.

Preverite svoje znanje in naredite kratko vajo.