5 napak pri zapisu angleških besed

Angleščina – vaje so zbirka pogostih napak, ki jih delamo, ko govorimo ali pišemo v angleščini. V času moderne tehnologije, ko večino besedil pišemo na računalnik, nam črkovalniki pridno odpravijo naše napake v črkovanju. Ko pa želimo napisati kaj z roko, ugotovimo, da smo pri marsikateri besedi v zagati, katero črko uporabiti. Zbrali smo 5 najpogostejših napak pri črkovanju angleških besed. Preverite, če jih delate tudi vi.

Lingula_ucenje_anglescine_vaje

Primer 1: Necessery ali necessary?

 • It is necessery to pay attention when behind the wheel.
 • It is necessary to pay attention when behind the wheel.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • It is necessary to pay attention when behind the wheel.
 • -ary je zelo pogosta končnica za pridevnike. Nekaj primerov s končnico -ary: ordinary, customary, contemporary, primary, honorary, sanitary, literary, legendary, secondary, voluntary.
 • Besede s končnico -ery pa so: gallery, nursery, cemetery, slippery, jewellery, lottery, celery, pottery, recovery, cutlery, bakery, delivery, discovery, artery, scenery, battery, misery, stationery, surgery, monastery, snobbery, mystery.

Pravilo ne obstaja, besede si je treba zapomniti.

Primer 2: Receive ali recieve?

 • Did you recieve the package I sent you?
 • Did you receive the package I sent you?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Did you receive the package I sent you?

I  in e sta zelo pogosto zamenjani črki.

 • Če pred samoglasnikom stoji črka c, se glas [i] napiše kot ei: conceive, ceiling, receipt, receive.
 • V vseh drugim primerih ko samoglasnik izgovorimo kot [i], napišemo ie: brief, chief, relief, belief, thief.
 • Če se samoglasnik izgovori kot [ai], se beseda piše z ei: neighbour, weight, freight.

Primer 3: Resistance ali resistence?

 • If you take too many painkillers, your body may develop resistance to drugs.
 • If you take too many painkillers, your body may develop resistence to drugs.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • If you take too many painkillers, your body may develop resistance to drugs.
 • Če samostalnik tvorimo iz glagola ali pridevnika, ki se končata na y, -ure ali -ear, dobi končnico –ance: appearappearance, insure – insurance, clear – clearance, vary – variance
 • Vendar bodite pozorni na glagole ali pridevnike, ki se končajo z drugimi končnicami in pri samostalniški obliki dobijo končnico ance: perform – performance, resist – resistance, relevant – relevance, distant – distance, attend – attendance…
 • Če samostalnik tvorimo iz glagola, ki se konča na -ere, dobi končnico -ence: confer – conference, prefer – preference, refer – reference, transfer – transference

Primer 4: Separate ali seperate?

 • They took two separate rooms.
 • They took two seperate rooms.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • They took two separate rooms.

Ena izmed najpogostejših napak pri zapisovanju angleških besed nastane pri besedah separate, separately, separated.

Primer 5: Acceptible ali acceptable?

 • Your behavior is not acceptible.
 • Your behavior is not acceptable.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Your behavior is not acceptable.
 • Pridevniki, ki se končajo z -able ali –ible, označujejo sposobnosti in zmožnosti. Če je koren besede, iz katere je tvorjen pridevnik, samostojna beseda, ki lahko stoji sama, ji dodamo končnico – able: change – changeable, read – readable, accept – acceptable, adviseadvisable, suit-suitable, transfer – transferable, pay – payable
 • Če koren besede ni samostojna beseda in sama ne obstaja, dodamo končnico –ible: horror – horrible, responsibility – responsible, reverse – reversible, terror – terrible.

Angleščina – vaje z najpogostejšimi napakami

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Angleščina – vaje so najboljši način, da izboljšate svoje znanje jezika.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.