Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Veste, kako uporabiti vejico v angleščini?

Oxfordska ali harvardska vejica se v angleških stavkih pojavlja pri naštevanju najmanj treh stvari pred veznikom and.

Primer: »I had soup, steak, and ice cream for dinner.«

Prevod:»Za večerjo sem imel juho, zrezek in sladoled.«

Kot vidimo, v slovenskem prevodu pred »in« nismo postavili vejice, saj tako zahteva slovenski pravopis. V angleščini pa se prevajalec v večini primerov lahko odloči, ali bo vejico zapisal ali ne.

V nekaterih primerih pa je oxfordska vejica nujna, saj zmanjša dvoumnost in odpravi možne nesporazume.

  • I went to London with Betty, a maid and a cook.      

Brez vejice lahko bralec razume, da sem šla v London z Betty, ki je služabnica in kuharica.

  • I went to London with Betty, a maid, and a cook.     

Z vejico nakažemo, da sta služabnica in kuharica dve različni osebi, ki sta potovali z mano v London.

Preberite več o oxfordski vejici.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.