Should ali must? Preverite svoje znanje.

Angleščina – vaje je spletna stran z najpogostejšimi napakami, s pomočjo katere boste izboljšali svoje znanje angleščine. Modalna glagola should in must oba izražata nujnost in obveznost, vendar med njima obstaja razlika. Preverite svoje znanje.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 1. You shouldn’t talk to you mother like that!
 2. You mustn’t talk to you mother like that!

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • You shouldn’t talk to you mother like that!
Glagol should uporabljamo pri nasvetih in odsvetovanju. Glagolu should vedno sledi glagol v nedoločniku.

 • I think you should eat more vegetables.
 • You should call him; he really misses you.

Odsvetujemo z nikalno obliko: should not ali shouldn’t.

 • You shouldn’t be so rude.
 • I think he shouldn’t be eating so much fast food.

Ali glagol should spremeni obliko pri različnih osebah?

Ne, glagol ostane ves čas v enaki obliki: I/he/she/it/you/we/they should/shouldn’t smoke. It’s bad for me/him/her/you/us/them.

Primer 2:

 • That is a non-smoking area, you shouldn’t smoke there.
 • That is a non-smoking area, you mustn’t smoke there.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • That is a non-smoking area, you mustn’t smoke there.
Glagol must uporabljamo pri prepovedih, ukazih ali pravilih. Glagolu must vedno sledi glagol v nedoločniku.

 • You must find a job.
 • We must wear a helmet when riding a motorbike!

Prepovedujemo z nikalno obliko: must not ali mustn’t.

 • You mustn’t jump in the pool!
 • We mustn’t have sharp objects in our bags when we are on an airplane.

Ali glagol must spremeni obliko pri različnih osebah?

Ne, glagol ostane ves čas v enaki obliki: I/he/she/it/you/we/they must/mustn’t yell.

Z glagolom should torej svetujemo in gre le za naš dobronamerni nasvet, medtem ko z uporabo glagola must jasno izražamo neko prepoved ali obvezno spoštovanje nekega pravila.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Angleščina – vaje za samozavestnejše izražanje

Angleščina – vaje nam pomagajo do boljše komunikacije v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.