Tečaj angleščine je dobra priložnost, da med drugim usvojite rabo modalnih glagolov. Modalna glagola should in must oba izražata nujnost in obveznost, vendar med njima obstaja razlika. Preverite svoje znanje.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 1. You shouldn’t talk to you mother like that!
 2. You mustn’t talk to you mother like that!

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • You shouldn’t talk to you mother like that!
Glagol should uporabljamo pri nasvetih in odsvetovanju. Glagolu should vedno sledi glagol v nedoločniku.

 • I think you should eat more vegetables.
 • You should call him; he really misses you.

Odsvetujemo z nikalno obliko: should not ali shouldn’t.

 • You shouldn’t be so rude.
 • I think he shouldn’t be eating so much fast food.

Ali glagol should spremeni obliko pri različnih osebah?

Ne, glagol ostane ves čas v enaki obliki: I/he/she/it/you/we/they should/shouldn’t smoke. It’s bad for me/him/her/you/us/them.

Primer 2:

 • That is a non-smoking area, you shouldn’t smoke there.
 • That is a non-smoking area, you mustn’t smoke there.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • That is a non-smoking area, you mustn’t smoke there.
Glagol must uporabljamo pri prepovedih, ukazih ali pravilih. Glagolu must vedno sledi glagol v nedoločniku.

 • You must find a job.
 • We must wear a helmet when riding a motorbike!

Prepovedujemo z nikalno obliko: must not ali mustn’t.

 • You mustn’t jump in the pool!
 • We mustn’t have sharp objects in our bags when we are on an airplane.

Ali glagol must spremeni obliko pri različnih osebah?

Ne, glagol ostane ves čas v enaki obliki: I/he/she/it/you/we/they must/mustn’t yell.

Z glagolom should torej svetujemo in gre le za naš dobronamerni nasvet, medtem ko z uporabo glagola must jasno izražamo neko prepoved ali obvezno spoštovanje nekega pravila.

Tečaj angleščine v Linguli je pogosto povezan z razreševanjem slovničnih dilem, slovnico pa vas učimo prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.