Angleščina – vaje so zbirka pogostih napak, ki jih delamo, ko govorimo ali pišemo v angleščini. Ena izmed najpogostejših napak, ki se pojavlja pri govorjenju ali pisanju v angleščini, je pri rabi količinskih izrazov some in any, ki ju lahko uporabljamo tako pred števnimi kot neštevnimi samostalniki, pomembno pa je, da razumemo njun pomen.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 1. Would you like some coffee?
 2. Would you like any coffee?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Would you like some coffee?

Some uporabljamo s števnimi množinskimi in neštevnimi edninskimi samostalniki, pomeni pa »nekaj«, npr.: I have some books/money – Imam nekaj knjig/denarja.

Količinski izraz some uporabljamo:

 •  v trdilnih stavkih: I would like some bread.
 • v vprašalnih stavkih, kjer nekaj nudimo: Would you like some bread?
 • v vprašalnih stavkih, kjer izražamo prošnjo: Can I have some bread?

Primer 2:

 1. There isn’t some milk left in the fridge.
 2. There isn’t any milk left in the fride.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: There isn’t any milk left in the fride.

Any uporabljamo s števnimi množinskimi in neštevnimi edninskimi samostalniki, pomeni pa »nič, kaj, kakšen«, odvisno od konteksta besedila, npr.: I don’t have any books – Nimam nič knjig. I don’t have any money – Nimam nič denarja.

Količinski izraz any uporabljamo:

 • v nikalnih stavkih: I don’t have any energy.
 • v vprašalnih stavkih: Do you need any help with your homework?

Rešite vajo v Virtualni Linguli.

Angleščina – vaje nam pomagajo do suverenega izražanja v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

Angleščina – vaje je spletna stran, kjer lahko najdete najpogostejše napake, ki jih delamo govorci angleščine. Dobro je, da jih poznamo, saj jih tako najlažje odpravimo. Boste uporabili just ali only?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 • I’ve only seen Mrs Tucker.
 • I’ve just seen Mrs Tucker.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • I’ve just seen Mrs Tucker.
 1. Just pomeni, da se je nekaj zgodilo ravnokar, pred kratkim. Najpogosteje se uporablja s časom present perfect.
 • You’ve just missed her. She left a few minutes ago.
 • I’ve just finished work.
[/su_spoiler]

Primer 2:

 • Just he would do that.
 • Only he would do that.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Only he would do that.
 1. Only pomeni samo.
 • I only have one hour before I have to leave.
 • Only adults are allowed to enter.

Only lahko včasih zamenjamo z besedo just, medtem ko obratno ni mogoče.

 • I’ve just/only one hour before I have to leave.
 • It was just/only an idea.

Da boste utrdili svoje znanje, naredite vajo.

Angleščina – vaje so najboljši način, da izboljšate svoje znanje jezika.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.