Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Boste uporabili the whole ali all the?

  • Jane spent _______ summer at home.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

  • Jane spent the whole summer at home.
  • Jane spent all the summer at home.
Whole in all pomenita ‘celoten’, ‘ves’, ‘vsak njegov delec’. Whole se pogosteje uporablja z edninskimi števnimi samostalniki. Pred njim pogosto stoji člen the.

  • She wasted the whole lesson.

All lahko stoji pred edninskimi in množinskimi samostalniki. Za njim pogosto stoji člen the.

  • She has drunk all the juice.
  • She has eaten all the biscuits.

V Linguli je učenje angleščine prijetno, slovnico vas učimo prek pogovora, prijazni učitelji pa vas znajo motivirati, da tečaj z veseljem obiskujete.