Angleščina – vaje vam nudi možnost, da odpravite najpogostejše napake, ki jih delamo govorci angleščine. Boste uporabili the whole ali all the?

Katera oblika je pravilna?

 • Jane spent the whole summer at home.
 • Jane spent all the summer at home.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Jane spent the whole summer at home.
 • Jane spent all the summer at home.
Whole in all pomenita ‘celoten’, ‘ves’, ‘vsak njegov delec’. Whole se pogosteje uporablja z edninskimi števnimi samostalniki. Pred njim pogosto stoji člen the.

 • She wasted the whole lesson.

All lahko stoji pred edninskimi in množinskimi samostalniki. Za njim pogosto stoji člen the.

 • She has drunk all the juice.
 • She has eaten all the biscuits.

Angleščina – vaje so temelj za samozavestnejše izražanje v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

Angleščina – vaje je spletna stran, kjer lahko najdete najpogostejše napake, ki jih delamo govorci angleščine. Dobro je, da jih poznamo, saj jih tako najlažje odpravimo. Boste uporabili just ali only?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 • I’ve only seen Mrs Tucker.
 • I’ve just seen Mrs Tucker.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • I’ve just seen Mrs Tucker.
 1. Just pomeni, da se je nekaj zgodilo ravnokar, pred kratkim. Najpogosteje se uporablja s časom present perfect.
 • You’ve just missed her. She left a few minutes ago.
 • I’ve just finished work.
[/su_spoiler]

Primer 2:

 • Just he would do that.
 • Only he would do that.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Only he would do that.
 1. Only pomeni samo.
 • I only have one hour before I have to leave.
 • Only adults are allowed to enter.

Only lahko včasih zamenjamo z besedo just, medtem ko obratno ni mogoče.

 • I’ve just/only one hour before I have to leave.
 • It was just/only an idea.

Da boste utrdili svoje znanje, naredite vajo.

Angleščina – vaje so najboljši način, da izboljšate svoje znanje jezika.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.