Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Boste uporabili the whole ali all the?

Katera oblika je pravilna?

  • Jane spent the whole summer at home.
  • Jane spent all the summer at home.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Jane spent the whole summer at home.
  • Jane spent all the summer at home.
Whole in all pomenita ‘celoten’, ‘ves’, ‘vsak njegov delec’. Whole se pogosteje uporablja z edninskimi števnimi samostalniki. Pred njim pogosto stoji člen the.

  • She wasted the whole lesson.

All lahko stoji pred edninskimi in množinskimi samostalniki. Za njim pogosto stoji člen the.

  • She has drunk all the juice.
  • She has eaten all the biscuits.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.