Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Boste geografska imena zapisali z “the” ali brez?

 • I’m going to Triglav next weekend.
 • I’m going to the Triglav next weekend.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • I’m going to Triglav next weekend.

Določni člen the se uporablja pri geografskih imenih pred:

 • gorskimi verigami: the Alpes, the Andes, the Hymalayas,
 • puščavami: the Mojave Desert, the Sahara,
 • oceani in morji: the Atlantic Ocean, the Pacific, the Adriatic,
 • rekami: the Mississippi River, the Nile River.

Določni člen the se ne uporablja pred:

 • državami: Slovenia, Great Britain,
Razen države: the USA, the Netherlands, Cook Islands, the Maldives, the Netherlands, the Philippines, the Seychelles, the Solomon Islands, the Republic of the Congo, the Dominican Republic, the United Arab Emirates

 • mesti: London, Paris,
 • celinami: Australia, Asia,
 • gorami: Triglav, Mount Everest,
 • otoki: Antigua, Grenada
 • ulicami: Churchill Street, Wilson Avenue
 • jezeri: Lake Erie, Windermere.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.