Angleščina – vaje je zbirka najpogostejših napak, ki jih delamo v angleščini. If mnogokrat napačno uporabljamo namesto whether. Čeprav oba veznika v slovenščino prevajamo kot če, se v angleščini uporabljata v različnih situacijah. Bo prav whether ali if?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 • I’ll pay you double whether you get the work finished by Monday.
 • I’ll pay you double if you get the work finished by Monday.
Kliknite za pravilen odgovor.
 • I’ll pay you double if you get the work finished by Monday.

If uporabimo, ko izražamo pogojnost v prihodnosti:

 • You may leave work early today, if you finish the report.

Primer 2:

 • I’m wondering whether to have the fish or the beef.
 • I’m wondering if to have the fish or the beef.
Kliknite za pravilen odgovor.
 • I’m wondering whether to have the fish or the beef.

Whether uporabimo:

 • ko govorimo o dveh možnostih: She did not know whether she would go out or not.
 • za predlogi: We are interested in whether we could get discount.
 • pred nedoločnik: They can’t decide whether to buy the flat or not.
 • ko je ima cel stavek, ki ga uvaja whether, vlogo osebka ali predmeta: Whether I should trust you is still a question./The question is whether you are to be trusted.

Kdaj lahko uporabimo whether ali if?

Whether ali if lahko uporabimo v posredni vprašalni povedi:

 • Do you know if/whether you will go on holidays this summer?

Naredite vajo za if in whether v Virtualni Linguli.

Angleščina – vaje so odličen način, da izboljšamo svoje znanje angleščine.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

Angleščina – vaje je spletna stran, kjer lahko najdete najpogostejše napake, ki jih delamo govorci angleščine. Dobro je, da jih poznamo, saj jih tako najlažje odpravimo. Boste uporabili just ali only?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 • I’ve only seen Mrs Tucker.
 • I’ve just seen Mrs Tucker.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • I’ve just seen Mrs Tucker.
 1. Just pomeni, da se je nekaj zgodilo ravnokar, pred kratkim. Najpogosteje se uporablja s časom present perfect.
 • You’ve just missed her. She left a few minutes ago.
 • I’ve just finished work.
[/su_spoiler]

Primer 2:

 • Just he would do that.
 • Only he would do that.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Only he would do that.
 1. Only pomeni samo.
 • I only have one hour before I have to leave.
 • Only adults are allowed to enter.

Only lahko včasih zamenjamo z besedo just, medtem ko obratno ni mogoče.

 • I’ve just/only one hour before I have to leave.
 • It was just/only an idea.

Da boste utrdili svoje znanje, naredite vajo.

Angleščina – vaje so najboljši način, da izboljšate svoje znanje jezika.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.