Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. If mnogokrat napačno uporabljamo namesto whether. Čeprav oba veznika v slovenščino prevajamo kot če, se v angleščini uporabljata v različnih situacijah. Bo prav whether ali if?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 • I’ll pay you double whether you get the work finished by Monday.
 • I’ll pay you double if you get the work finished by Monday.
Kliknite za pravilen odgovor.
 • I’ll pay you double if you get the work finished by Monday.

If uporabimo, ko izražamo pogojnost v prihodnosti:

 • You may leave work early today, if you finish the report.

Primer 2:

 • I’m wondering whether to have the fish or the beef.
 • I’m wondering if to have the fish or the beef.
Kliknite za pravilen odgovor.
 • I’m wondering whether to have the fish or the beef.

Whether uporabimo:

 • ko govorimo o dveh možnostih: She did not know whether she would go out or not.
 • za predlogi: We are interested in whether we could get discount.
 • pred nedoločnik: They can’t decide whether to buy the flat or not.
 • ko je ima cel stavek, ki ga uvaja whether, vlogo osebka ali predmeta: Whether I should trust you is still a question./The question is whether you are to be trusted.

Kdaj lahko uporabimo whether ali if?

Whether ali if lahko uporabimo v posredni vprašalni povedi:

 • Do you know if/whether you will go on holidays this summer?

Naredite vajo za if in whether v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.