Tečaj angleščine je dobra priložnost, da spregovorite samozavestno in osvežite svoje znanje. Ena izmed pogostejših napak, ki se pojavlja pri govorjenju ali pisanju v angleščini, je napačna raba enakozvočnic your in you’re.

  1. ­­­­You’re pen is on the table.
  2. Your pen is on the table.

Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

Your pen is on the table.

Your je svojilni zaimek, ki izraža lastnino ali pripadnost. Zaimku your vedno sledi samostalnik (to je lahko tudi glagolnik).

Your ostane v isti obliki ne glede na to, ali v povedi zatrjujemo, zanikamo ali sprašujemo:

+ Your book is in the kitchen.

Your book isn’t/is not in the kitchen.

? Is your book in the kitchen?

  1. Your a very good person!
  2. You’re a very good person!

Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

You’re a very good person!

You’re je pravzaprav neformalna oblika za »you are«. V vprašalni in nikalni povedi take okrajšave ne moremo uporabiti:

+ You’re a doctor.

You aren’t a doctor.

? Are you a doctor?

Izjema so vprašalno-nikalni stavki, pri katerih kratko obliko lahko uporabimo: You’re not a doctor?

Tečaj angleščine v Linguli je priložnost, da prek pogovora osvežite svoje znanje slovnice.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.