Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Bo prav accept ali except?

Katera oblika je pravilna?

I work every day _____ Sundays.
a)     except          b) accept

Pravilno:
I work every day except Sundays.

Except se uporablja kot predlog ali veznik in pomeni razen.

Primer: I like all chocolates except those with hazelnuts.

Accept se uporablja kot glagol in pomeni sprejeti.

Primer: I always accept good advice.