Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav accept ali except?

Katera oblika je pravilna?

1. I work every day _____ Sundays.
a)     except          b) accept

Pravilno:
I work every day except Sundays.

Except se uporablja kot predlog ali veznik in pomeni razen.

Primer: I like all chocolates except those with hazelnuts.

2. She is too proud to _____ any help.
a)     except          b) accept

Pravilno:
She is too proud to accept any help.

Accept se uporablja kot glagol in pomeni sprejeti.

Primer: I always accept good advice.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.