Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali.
Bo prav across ali through?

Katera oblika je pravilna?

  • Every day I walk home _____ the park.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Every day I walk home across/through the park.

Across in through sta predloga, ki pomenita premik iz enega konca na drugega in pomenita skozi, čez.

  • Across pomeni čez, naonkraj in se uporablja pri prečkanju ravnega, odprtega prostora: across the park, across the room, across the road.

Every day I drive home through the tunnel.

  • Through pomeni skozi in se uporablja za premik iz ene na drugo stran zaprtega prostora.

Pomen je lahko drugačen

Raba across ali through v stavku lahko spremenita pomen. Poglejmo primera:

  • I walked across the park. Prečkal sem park.

Stavek opisuje prečkanje iz ene strani na drugo parka.

  • I walked through the park. Šel/Hodil sem skozi park.

Raba predloga through poudari  gibanje znotraj parka.

  • I walked across the tunnel. Šel sem čez tunel.

Stavek lahko pomeni, da smo prečkali tunel tudi od zgoraj čez cesto, ni pa definirano, da smo šli skozenj.

  • I walked through the tunnel. Šel sem skozi tunel.

V tem stavku je jasno, da smo šli na eni strani tunela notri in na drugi strani ven.

Preverite svoje znanje angleščine in naredite vajo.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.