Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav advice ali advise?

Kateri od spodnjih stavkov je pravilen?

  • I need someone to give me some advice.
  • I need someone to give me some advise.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: I need someone to give me some advice.

Advice je neštevni samostalnik in pomeni nasvet. Nima množinske oblike in pred njim nikoli ne stoji nedoločni člen an. Če želimo poudariti, da gre za en nasvet, lahko uporabimo frazo a piece of advice.

Primer: I suggest you seek legal advice on this matter.

Advise je glagol, ki pomeni svetovati.

Primer: I advise you to buy this car.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.