Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali.
Bo prav affect ali effect? Ali znate besedi pravilno uporabiti?

Katera oblika je pravilna?

  • We need to bring the plan into effect.
  • We need to bring the plan into affect.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: We need to bring the plan into effect.

Effect ima ponavadi vlogo samostalnika v stavku in pomeni učinek, končni rezultat.

  • Primer: The noise outside had an unpleasant effect on me.

Affect ima ponavadi vlogo glagola v stavku in pomeni vplivati, spremeniti nekaj ali nekoga.

  • Primer:  The noise outside affected my performance.

Effect ima lahko tudi vlogo glagola. V tem primeru pomeni izvesti, izvršiti nekaj.

Primer: The new machines finally effected the transition to computerized accounting last spring.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.