21. marca po vsem svetu zaznamujemo dan boja proti rasni diskriminaciji (International Day for the Elimination of Racial Discrimination). Združeni narodi so ga razglasili leta 1966, šest let po množičnem poboju v mestu Sharpeville v Južnoafriški republiki. Takrat se je miren protestni shod proti apartheidu, ki se ga je udeležilo 200 tisoč ljudi, končal tragično. Policija je do smrti ustrelila 69 civilistov, ranila pa več sto.

Manj rasizma, ksenofobije, nestrpnosti …

Dan boja proti rasni diskriminaciji nas opozarja, kako pomembno je, da  vse države okrepijo prizadevanje za zmanjšanje števila primerov rasizma (racism), rasne diskriminacije (racial discrimination), ksenofobije (xenophobia) in s tem povezane nestrpnosti (intolerance).

Kaj je prav: African-American, black, coloured … ?

Marsikateri med nami se znajde pred dilemo, kateri pojem uporabiti pri opisu etničnih skupin. Poimenovanja se namreč nenehno spreminjajo in razvijajo. Izraz, ki je bil pred 50 leti dokaj pogost, se danes lahko šteje za neprimernega, celo žaljivega. African-American in black sta dva izmed izrazov, ki ju pogosto zamenjujemo.

Black se pogosteje uporablja kot pridevnik v neformalnem govoru in v pisnih sporočilih. African-American je bolj politično korekten izraz, ki lahko nastopa kot pridevnik ali samostalnik.

Coloured, staro poimenovanje za Američane afriškega rodu, danes velja za žaljivko. Zamenjal ga je people of colour, ki zajema vsakega posameznika, ki ni belec. Uporablja se lahko tudi v kombinaciji z drugimi kategorijami, kot so men of colour, students of colour in podobno.

Negro je od 18. stoletja do poznih 60. let prejšnjega stoletja veljal za najbolj vljudno poimenovanje Afroameričanov. Martin Luther King ga je celo uporabil v svojem znanem govoru »I have a dream«. Med gibanjem za državljanske pravice so nekateri voditelji začeli nasprotovati uporabi izraza, saj so ga povezovali s suženjstvom. Uveljavila sta se izraza black in Afro-American. Danes je izraz zastarel, uporablja se večinoma le v zgodovinskem kontekstu.

Preverite svoje znanje

Tečaj angleščine je odlična priložnost za pogovor o izrazih, ki so politično korektni. Je prav African-American, black ali coloured?

Katera oblika je pravilna?
Primer 1:

  • Barack Obama was the first _____  president of the United States.
Kliknite za pravilen odgovor.

Barack Obama was the first black president of the United States.

Primer 2:

  • The majority of people living in Detroit are _____ .
Kliknite za pravilen odgovor.

The majority of people living in Detroit are African-Americans.

Primer 3:

  • Our department consists of ten white people and two _____ .
Kliknite za pravilen odgovor.

Our department consists of ten white people and two people of colour.

Primer 4:

  • At the start of the Civil War, the _____ population increased from 760,000 to 4.4 million.
Kliknite za pravilen odgovor.

At the start of the Civil War, the African-American population increased from 760,000 to 4.4 million.

Primer 5:

  • The company recruited _____ as well as whites.
Kliknite za pravilen odgovor.

The company recruited blacks as well as whites.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.