Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali.
Odpravili boste tudi katero od napak, ki jih Slovenci pogosteje delamo pri pisanju v angleščini.
Takšna napaka je tudi zamenjevanje besed aid in aide, ki se izgovarjata skoraj enako, pomen pa je različen.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • He stayed home so he could aid his ill grandmother.
  • He stayed home so he could aide his ill grandmother.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: He stayed home so he could aid his ill grandmother.

V navedenem primeru uporabimo glagol aid, ki pomeni »pomagati, nuditi pomoč«. Besedo aid lahko uporabimo tudi kot samostalnik (pomeni pomoč ali pripomoček), na primer: first aid (prva pomoč) ali hearing aid (slušni aparat).

Primer 2:

  • My grandmother has an aid, her name is Jenny.
  • My grandmother has an aide, her name is Jenny.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: My grandmother has an aide, her name is Jenny.

V navedenem primeru uporabimo besedo aide, ki pomeni »pomočnik/pomočnica ali svetovalec/svetovalka«. Aide v stavku vedno nastopa kot samostalnik, nikoli kot glagol, zato lahko nastopa tudi v množini. Na primer:

They are looking for new aides in our company. – V našem podjetju iščejo nove svetovalce.

Pomembno je torej, da si zapomnimo, da besedo aid uporabimo, ko govorimo o pomoči, an aide pa je oseba, ki pomaga ali svetuje.

Kratica AID pa pomeni artificial insemination by donor, torej umetna oploditev s semenom darovalca.

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero pravopisno dilemo.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.