Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Odpravili boste tudi katero od napak, ki jih Slovenci pogosteje delamo pri pisanju v angleščini. Takšna napaka je tudi zamenjevanje besed aid in aide, ki se izgovarjata skoraj enako, pomen pa je različen.

Katera oblika je pravilna?

  1. He stayed home so he could aid his ill grandmother.
  2. He stayed home so he could aide his ill grandmother.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: He stayed home so he could aid his ill grandmother.

V navedenem primeru uporabimo glagol aid, ki pomeni »pomagati, nuditi pomoč«. Besedo aid lahko uporabimo tudi kot samostalnik (pomeni pomoč ali pripomoček), na primer: first aid (prva pomoč) ali hearing aid (slušni aparat).

Katera oblika je pravilna?

  1. My grandmother has an aid, her name is Jenny.
  2. My grandmother has an aide, her name is Jenny.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: My grandmother has an aide, her name is Jenny.

V navedenem primeru uporabimo besedo aide, ki pomeni »pomočnik/pomočnica ali svetovalec/svetovalka«. Aide v stavku vedno nastopa kot samostalnik, nikoli kot glagol, zato lahko nastopa tudi v množini. Na primer:

They are looking for new aides in our company. – V našem podjetju iščejo nove svetovalce.

Pomembno je torej, da si zapomnimo, da besedo aid uporabimo, ko govorimo o pomoči, an aide pa je oseba, ki pomaga ali svetuje.

Kratica AID pa pomeni artificial insemination by donor, torej umetna oploditev s semenom darovalca.

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero pravopisno dilemo.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.