Tečaj angleščine je dobra priložnost za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Odpravili boste tudi nekatere napake, ki se pogosto pojavljajo pri pisanju v angleščini, recimo napačno rabo besed allusion in illusion. Besedi se izgovarjata zelo podobno, a pomenita nekaj popolnoma različnega.

Katera oblika je pravilna?
Primer 1:

  1. This book has many allusions to Eastern religion and mythology.
  2. This book has many illusions to Eastern religion and mythology.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: This book has many allusions to Eastern religion and mythology.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik allusion, ki pomeni »namigovanje na nekaj«. Označuje lahko kraj, osebo ali nekaj, kar se je že zgodilo.

Primer 2:

  1. When he was walking in the desert, he thought he saw an oasis, but it was only an allusion.
  2. When he was walking in the desert, he thought he saw an oasis, but it was only an illusion.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: While he was walking in the desert, he thought he saw an oasis but it was only an illusion.

V zgornjem primeru uporabimo besedo illusion, ki pomeni iluzijo oz. neko predstavo, navadno optimistično, ki ne temelji na resničnosti (je torej slepilo ali samoprevara).

Besede ne smemo zamenjevati z angleškim samostalnikom delusion, ki pomeni zablodo. Zabloda je prav tako slepilo, a se nanaša na napačno predstavo ali idejo, ki človeka zavaja v nevarne vzorce razmišljanja.[/su_note]

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero pravopisno dilemo. Novousvojeno besedišče pa v Linguli zvadimo prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.