Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali.
Bo prav almost ali nearly?

Katera oblika je pravilna?
Primer:

My English is _______ perfect.

Kliknite za pravilen odgovor.

Obe možnosti sta pravilni.

  • My English is almost perfect.
  • My English is nearly perfect.
Med almost in nearly ni velike razlike; oba izraza pomenita skoraj.

  • It’s almost/nearly 10 o’clock.
  • You are almost/nearly there. 
  • Almost/Nearly all my friends came to my party.

Vendar bodite previdni pri zanikanju!

Almost nobody came to my party.

Nearly nobody came to the party.

Almost lahko stoji pred nikalnimi zaimki: never, nobody, no-one, nothing, nowhere, no, medtem ko namesto nearly uporabimo hardly (hardly anybody, ever, any-one, anywhere).

Hardly anybody came to my party.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.