Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali.
Bo prav alone ali lonely?

Katera oblika je pravilna?

Primer:

 • When I’m _____ at home, I often feel ______.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • When I am alone at home, I often feel lonely.

Kdaj uporabimo lonely?

Lonely je lahko pridevnik, ki opisuje duševno stanje človeka in stoji pred samostalnikom ali sam, če je pred njim glagol to be. Pomeni, da je nekdo osamljen.

 • He is a very lonely person.
 • If I lived abroad, I would be lonely.

Lahko pa je prislov, ki stoji sam zase ali za glagolom to feel ali to get in pomeni osamljenega.

 • I feel lonely.
 • She never gets lonely.
 • It’s lonely living alone on a desert island.

Kdaj uporabimo alone?

Alone je lahko pridevnik, ki pomeni sam. Za razliko od večine pridevnikov ne potrebuje samostalnika, ki bi ga označeval, ampak lahko stoji sam zase.

 • I want to be alone.
 • He, alone, promised to help us with the project.
 • You can’t leave a 6 year old alone at home.
 • This wine goes well with food, but it’s also very good alone.

V Linguli je učenje angleščine prijetno, učimo vas prek pogovora, prijazni učitelji pa vas znajo motivirati, da tečaj z veseljem obiskujete.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.>