Tečaj angleščine je dobra priložnost za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Ena izmed pogostih napak, ki se pojavlja pri pisanju v angleščini, je napačna raba besed aloud in allowed, ki se izgovarjata skoraj identično, pomenita nekaj popolnoma različnega.

Katera oblika je pravilna?

  1. Please don’t talk aloud, because you’re disturbing everyone in the library.
  2. Please don’t talk allowed, because you’re disturbing everyone in the library.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Please don’t talk aloud, because you’re disturbing everyone in the library.

Prislov aloud pomeni »na glas oz. glasno«. Nanaša se na zvok, v večini primerov na govor.

Besedo aloud lahko zamenjamo tudi z out loud, na primer:

  • The joke was so funny that he could not help but laugh aloud.
  • The joke was so funny that he could not help but laugh out loud.

Katera oblika je pravilna?

  1. I am not aloud to use my phone too much.
  2. I am not allowed to use my phone too much.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: I am not allowed to use my phone too much.

Beseda allowed je glagol v pretekliku iz nedoločne oblike to allow, ki pomeni »dovoliti«. Allowed je sinonim besede permitted, zato ju v povedi lahko tudi zamenjamo, na primer:

I am not permitted to use my phone too much.

Tečaj angleščine vam pomaga razrešiti marsikatero pravopisno dilemo. Novousvojeno besedišče pa v Linguli zvadimo prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.