Tečaj angleščine je dobra priložnost za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Ena izmed pogostih napak, ki se pojavlja pri pisanju v angleščini, je napačna raba besed aloud in allowed, ki se izgovarjata skoraj identično, pomenita nekaj popolnoma različnega.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Please don’t talk aloud, because you’re disturbing everyone in the library.
  • Please don’t talk allowed, because you’re disturbing everyone in the library.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Please don’t talk aloud, because you’re disturbing everyone in the library.

Prislov aloud pomeni »na glas oz. glasno«. Nanaša se na zvok, v večini primerov na govor.

Besedo aloud lahko zamenjamo tudi z out loud, na primer:

  • The joke was so funny that he could not help but laugh aloud.
  • The joke was so funny that he could not help but laugh out loud.

Primer 2:

  • I am not aloud to use my phone too much.
  • I am not allowed to use my phone too much.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: I am not allowed to use my phone too much.

Beseda allowed je glagol v pretekliku iz nedoločne oblike to allow, ki pomeni »dovoliti«. Allowed je sinonim besede permitted, zato ju v povedi lahko tudi zamenjamo, na primer:

I am not permitted to use my phone too much.

Tečaj angleščine vam pomaga razrešiti marsikatero pravopisno dilemo. Novousvojeno besedišče pa v Linguli zvadimo prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.