Amount of, quantity of ali number of?

Vaje za angleščino so najboljši način, kako izboljšati svoje znanje slovnice in besedišča.

Katera oblika v spodnjem stavku je pravilna?
Primer:

 • What is needed to master a foreign language is a large amount of hard work.
 • What is needed to master a foreign language is a large quantity of hard work.
 • What is needed to master a foreign language is a large number of hard work.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: What is needed to master a foreign language is a large amount of hard work.

Kdaj uporabimo katero obliko?

1. Amount of označuje količino stvari, ki jih ne moremo izmeriti ali prešteti. Stoji pred neštevnimi, abstrakstnimi pojmi, kot so work, love, hate, stress, patience, help…

 • Some say you need a certain amount of stress to perform your best at work.
 • The amount of love you have for someone seems to always be greater than the amount of pain they give you.

 

2. Quantity of/quantities of označuje količino stvari, ki jih lahko izmerimo. Stoji pred neštevnimi samostalniki, ki so lahko živi ali abstraktni pojmi.

 • He borrowed large quantities of money from his brother to buy a new car.
 • They have found large quantities of gas beneath the North Sea.

V vsakdanjem pogovoru pa se fraza quantity of vse pogosteje uporablja tudi pred števnimi samostalniki v množini.

 • What quantity of vegetables do we need for the picnic?
 • You can find a large quantity of interesting books in the bookstore.

 

3. Number of stoji pred števnimi samostalniki v množini in označuje precejšnje število živih ali neživih stvari.

 • A large number of people were waiting in front of the concert hall.
 • I have told you a number of times not to do that.
 • There are a number of reasons why I can’t move abroad for a job.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Vaje za angleščino: odpravite najpogostejše napake

Vaje za angleščino nas vodijo k samozavestnemu izražanju v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.