Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav beautiful ali beautifull?

Katera oblika je pravilna?

Primer:

  1. She was wearing a beautifull dress.
  2. She was wearing a beautiful dress.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She was wearing a beautiful dress.

Besedo »full« pišemo z dvojnim l samo, če stoji sama: The concert hall was full of people.

Če pa »full« dodamo drugi besedi, potem jo pišemo samo z enim l: beautiful, wonderful, handful

Zakaj smo potem pogosto v dvomih? Zaplete se, ko želimo iz pridevnika »beautiful« narediti prislov »beautifully«. Ko želimo reči, da nekdo lepo poje, moramo napisati dvojni l. Pravilo je enostavno, pridevniku dodamo pripono »ly«, da naredimo prislov. Če se pridevnik konča na l, se l podvoji:  She sings beautifully.

Če pa se ne konča na l, se nič ne podvoji: This was nicely put.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.