Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav begin ali start?

Katera oblika je pravilna?
Primer:

  • When did you begin learning English?
  • When did you start learning English?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: When did you start/begin learning English?

Start in begin se ponavadi lahko uporabita izmenično, saj oba pomenita začeti. Begin je nepravilen glagol z oblikami begin-began-begun. V bolj formalnem govoru zamenja glagol start.

Včasih pa ju ne moremo zamenjati, saj imata v različnih kontekstih različen pomen.

1. Start

Kadar govorimo o dejavnosti, ki se odvija redno, raje uporabimo START.

  • What time do you start teaching tomorrow afternoon?
  • What time do you start work?

START se uporablja, ko govorimo o delovanju strojev.

  • My car won’t start again.

2. Begin

BEGIN pa raje uporabimo, ko govorimo o dolgih, počasnih dejavnostih.

  • I began to realize very slowly that there was something in between.

Ko želimo zveneti vljudno in formalno, uporabimo BEGIN.

  • Could we begin with the meeting, please?
  • Could we start the meeting? Bi utegnilo zveneti neprijazno in nestrpno.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.