Tečaj angleščine je dobra priložnost za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Odpravili boste tudi nekatere napake, ki se pogosto pojavljajo pri pisanju v angleščini, recimo napačno rabo besed breath in breathe. Besedi se zapisujeta zelo podobno, a ju ne smemo zamenjevati.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. There are many reasons people have bad breath.
  2. There are many reasons people have bad breathe.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: There are many reasons people have bad breath.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik breath, ki pomeni dih, vdih, sapa ali zadah.

Breath lahko pomeni tudi sapica. Na primer:

  • I’m going out for a breath of fresh air.
Primer 2:

  1. If you’re feeling too stressed just breath, take a walk and try to relax.
  2. If you’re feeling too stressed just breathe, take a walk and try to relax.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: If you’re feeling too stressed just breathe, take a walk and try to relax.

V zgornjem primeru uporabimo glagol breathe, ki pomeni dihati. Breathe uporabimo tudi v naslednjih primerih:

  • to breathe down someone’s neck: dihati komu za ovratnik
  • to not breathe a word: ne črhniti niti besede
  • to breathe life into something: čemu vdihniti življenje

Tečaj angleščine razreši marsikatero jezikovno dilemo. Novousvojeno besedišče pa v Linguli zvadimo prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.