Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Bo prav:

Do you bring or take a foreigner on a sightseeing tour?

Raba glagolov bring in take je odvisna od lokacije govorca v trenutku izjave:

1. Če govorec nekaj odnese/nekoga odpelje s sabo s trenutne lokacije drugam, uporabimo take (vedno pomislite na take-out food, ki jo odnesete s seboj).

The coach took the boys to a football field.
Can you take this away, please?

2. Če govorec nekaj prinese/nekoga pripelje s sabo z druge lokacije na trenutno, uporabimo bring (Bring me some food home).

I’m glad you’ve brought me to this shop. It’s great!
I’ll bring the map with me on the trip.