Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Je prav bring ali take?

Katera oblika je pravilna?

  • I will bring you on a sightseeing tour.
  • I will take you on a sightseeing tour.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • I will take you on a sightseeing tour.
Raba glagolov bring in take je odvisna od lokacije govorca v trenutku izjave:

1. Če govorec nekaj odnese/nekoga odpelje s sabo s trenutne lokacije drugam, uporabimo take (vedno pomislite na take-out food, ki jo odnesete s seboj).

  • The coach took the boys to a football field.
  • Can you take this away, please?

2. Če govorec nekaj prinese/nekoga pripelje s sabo z druge lokacije na trenutno, uporabimo bring (Bring me some food home).

  • I’m glad you’ve brought me to this shop. It’s great!
  • I’ll bring the map with me on the trip.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.