Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav bussines ali business?

Katera oblika je pravilna?
Primer:

  • They put a lot of money into the family bussines/business.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: They put a lot of money into the family business.

Saj res, nekje mora biti dvojni -s

Velikokrat opazimo napačno zapisano besedo »posel« v angleščini, in sicer bussines. Pravilen zapis je »business«. Saj res, nekje mora biti dvojni -s, si rečemo, in ga žal postavimo na napačno mesto.

Pripona »ness« je nespremenljiva in se vedno piše z dvojnim -s. Naslednjič, ko boste v dvomih, samo pomislite na »happiness«.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.