Tečaj angleščine je dobra priložnost, da se naučite novih struktur in ponovite že usvojeno znanje. Ena izmed najpogostejših napak, ki se pojavlja pri govorjenju ali pisanju v angleščini, je napačna raba veznikov. Z njimi lahko izražamo vzrok, posledico, pojasnjujemo, poudarjamo, povzemamo, opredeljujemo, ponavljamo ipd.

Katera oblika je pravilna?
Primer 1:

 1. She was very happy but excited to visit her family!
 2. She was very happy and excited to visit her family!
 3. She was very happy because excited to visit her family!
 4. She was very happy so excited to visit her family!

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She was very happy and excited to visit her family!
Pri naštevanju uporabimo veznik and, ki v slovenščini pomeni in. Kot veznike, ki izražajo naštevanje, pa lahko, odvisno od konteksta, uporabimo tudi: also, in addition to, next, too, moreover, besides, not only … but also …

Katera oblika je pravilna?
Primer 2:

 1. She is very happy but she saw her family.
 2. She is very happy and she saw her family.
 3. She is very happy because she saw her family.
 4. She is very happy so she saw her family.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She is very happy because she saw her family.
Pri izražanju vzroka bomo uporabili veznik because, ki v slovenščini pomeni ker. Kot veznike, ki izražajo vzrok, pa lahko, odvisno od konteksta, uporabimo tudi: since, due to, for this reason, …

Katera oblika je pravilna?
Primer 3:

 1. She was very hungry, but she ate.
 2. She was very hungry, and she ate.
 3. She was very hungry, because she ate.
 4. She was very hungry, so she ate.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She was very hungry, so she ate.
Pri izražanju posledice, pojasnjevanju ali podajanju razlogov uporabimo veznik so, ki v slovenščini pomeni zato. Za izražanje posledice pa lahko, odvisno od konteksta, uporabimo tudi naslednje veznike: as a result, thus …

Katera oblika je pravilna?
Primer 4:

 1. She was very unhappy, but she didn’t visit her family.
 2. She was very unhappy, and she didn’t visit her family.
 3. She was very unhappy, because she didn’t visit her family.
 4. She was very unhappy, so she didn’t visit her family.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She was very unhappy, but she didn’t visit her family.
Pri izražanju nasprotja uporabimo veznik but, ki v slovenščini pomeni ampak. Za izražanje nasprotja pa lahko, odvisno od konteksta, uporabimo tudi: however, while, unlike, although, in spite of, on the other hand …

Tečaj angleščine razrešuje tudi slovnične dileme. Slovnico vas v Linguli učimo prek pogovora.

Preverite svoje znanje in naredite kratko vajo.