But, so, and, because – katerega izbrati?

Vaje za angleščino so odlična priložnost, da izboljšate svoje znanje slovnice in besedišča, ob tem pa odpravite tudi kakšno zakoreninjeno napako. Ena izmed najpogostejših napak, ki se pojavlja pri govorjenju ali pisanju v angleščini, je napačna raba veznikov. Z njimi lahko izražamo vzrok, posledico, pojasnjujemo, poudarjamo, povzemamo, opredeljujemo, ponavljamo ipd.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 1. She was very happy but excited to visit her family!
 2. She was very happy and excited to visit her family!
 3. She was very happy because excited to visit her family!
 4. She was very happy so excited to visit her family!

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She was very happy and excited to visit her family!

Pri naštevanju uporabimo veznik and, ki v slovenščini pomeni in. Kot veznike, ki izražajo naštevanje, pa lahko, odvisno od konteksta, uporabimo tudi: also, in addition to, next, too, moreover, besides, not only … but also …

Primer 2:

 1. She is very happy but she saw her family.
 2. She is very happy and she saw her family.
 3. She is very happy because she saw her family.
 4. She is very happy so she saw her family.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She is very happy because she saw her family.

Pri izražanju vzroka bomo uporabili veznik because, ki v slovenščini pomeni ker. Kot veznike, ki izražajo vzrok, pa lahko, odvisno od konteksta, uporabimo tudi: since, due to, for this reason, …

Primer 3:

 1. She was very hungry, but she ate.
 2. She was very hungry, and she ate.
 3. She was very hungry, because she ate.
 4. She was very hungry, so she ate.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She was very hungry, so she ate.

Pri izražanju posledice, pojasnjevanju ali podajanju razlogov uporabimo veznik so, ki v slovenščini pomeni zato. Za izražanje posledice pa lahko, odvisno od konteksta, uporabimo tudi naslednje veznike: as a result, thus …

Primer 4:

 1. She was very unhappy, but she didn’t visit her family.
 2. She was very unhappy, and she didn’t visit her family.
 3. She was very unhappy, because she didn’t visit her family.
 4. She was very unhappy, so she didn’t visit her family.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She was very unhappy, but she didn’t visit her family.

Pri izražanju nasprotja uporabimo veznik but, ki v slovenščini pomeni ampak. Za izražanje nasprotja pa lahko, odvisno od konteksta, uporabimo tudi: however, while, unlike, although, in spite of, on the other hand …

Preverite svoje znanje in naredite kratko vajo.

Vaje za angleščino: odpravite najpogostejše napake

Vaje za angleščino nam pomagajo do boljšega znanja in suverenega izražanja v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23

52 ali nam pišite na info@lingula.si.