Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo o tem, kaj je prav. Boste uporabili care, matter ali mind?

 • I don’t _____ what people say.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • I don’t care what people say.

Kdaj uporabimo don’t care?

To not care pomeni, da nam za neko stvar ni mar, da nas ne obremenjuje. Za glagolom lahko stoji predlog about (I don’t care about – ni ni mar za).

 • I don’t care if everybody is laughing at me.
 • He doesn’t care about her.
 • Nobody cares about environment.
 • I don’t ____ if you open the window.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • I don’t mind if you open the window.

Kdaj uporabimo glagol mind?

I don’t mind uporabimo, ko želimo povedati, da nas nekaj ne moti. Po isti stvari se vprašamo z Do you mind?

 • I don’t mind hot weather.
 • Do you mind if I turn on the air conditioning?
 • It doesn’t _____ if it’s expensive.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • It doesn’t matter if it’s expensive.

Kdaj uporabimo glagol matter?

Glagol matter se najpogoste uporablja v frazi It doesn’t matter, ki označuje, da neka stvar ni težava in nas ne moti.

 • It doesn’t matter if he aplogised. It’s too late.
 • It doesn’t matter if you can’t be here by nine o’clock. We can start without you and you can join us later.
 • It matters to me that you are on your best behaviour.

Da boste utrdili svoje znanje, naredite vajo.