Tečaj angleščine je pravi pristop za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Pa tudi za odpravo pogostejših napak, kot je zamenjevanje besed cite in site. Besedi se izgovarjata zelo podobno, njun pomen pa se povsem razlikuje: ali želimo nekaj citirati ali pa nečemu določiti lokacijo?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. Remember to cite expert opinion to support your ideas.
  2. Remember to site expert opinion to support your ideas.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Remember to cite expert opinion to support your ideas.

V zgornjem primeru uporabimo glagol to cite, ki v slovenščini pomeni citirati, navajati.

  • Students must cite electronic sources, too.

Primer 2:

  1. Those new apartments are built on the old mining cite.
  2. Those new apartments are built on the old mining site.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Those new apartments are built on the old mining site.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik site, ki pomeni mesto, prostor, prizorišče, lokacijo ali zemljišče.

Site lahko uporabimo tudi kot glagol, v tem primeru pomeni locirati. Na primer:

  • New apartments were sited out of the town.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine vam pomaga razrešiti marsikatero jezikovno dilemo – tako boste v angleščini spregovorili bolj samozavestno.