Tečaj angleščine je dobra priložnost za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Ena izmed pogostih napak, ki se pojavlja pri pisanju v angleščini, je napačna raba besed compliment in complement, ki se izgovarjata zelo podobno, pomenita pa nekaj popolnoma različnega.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Your new dress will really complement your body figure.
  • Your new dress will really compliment your body figure.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Your new dress really will complement your body figure.

To complement pomeni dopolnjevati. Beseda se lahko uporablja tudi kot samostalnik, tedaj pomeni dopolnilo nečemu.

Primer:

  • I want to complement this room with a new painting.
  • New painting will be a nice complement to the room.

Samostalniku pogosto sledi še predlog to: This scarf is a perfect complement to the outfit.

Primer 2:

  • He gave her a complement about her new dress.
  • He gave her a compliment about her new dress.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: He gave her a compliment about her new dress.

Compliment je samostalnik, ki pomeni pohvalo, glagol to compliment pa pomeni pohvaliti nekoga ali nekaj.

Primer:

  • He wanted to compliment her new haircut, but she already left the party.
  • He didn’t get a chance to give her a compliment.

Glagolu pogosto sledi pridevnik on: I complimented her on her amazing performance.

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero pravopisno dilemo. Novousvojeno besedišče pa v Linguli zvadimo prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.