Tečaj angleščine je dobra priložnost za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Ena izmed pogostih napak, ki se pojavlja pri pisanju v angleščini, je napačna raba besed compliment in complement, ki se izgovarjata zelo podobno, pomenita pa nekaj popolnoma različnega.

Katera oblika je pravilna?

  1. Your new dress will really complement your body figure.
  2. Your new dress will really compliment your body figure.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Your new dress really will complement your body figure.

To complement pomeni dopolnjevati. Beseda se lahko uporablja tudi kot samostalnik, tedaj pomeni dopolnilo nečemu.

Primer:

  • I want to complement this room with a new painting.
  • New painting will be a nice complement to the room.

Samostalniku pogosto sledi še predlog to: This scarf is a perfect complement to the outfit.

Katera oblika je pravilna?

  1. He gave her a complement about her new dress.
  2. He gave her a compliment about her new dress.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: He gave her a compliment about her new dress.

Compliment je samostalnik, ki pomeni pohvalo, glagol to compliment pa pomeni pohvaliti nekoga ali nekaj.

Primer:

  • He wanted to compliment her new haircut, but she already left the party.
  • He didn’t get a chance to give her a compliment.

Glagolu pogosto sledi pridevnik on: I complimented her on her amazing performance.

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero pravopisno dilemo. Novousvojeno besedišče pa v Linguli zvadimo prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.