Tečaj angleščine je pravi pristop za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega, pa tudi za odpravo pogostejših napak, kot je zamenjevanje besed definite in definitive. Besedi imata podoben pomen, a ju vseeno ne smemo zamenjevati.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • I need to know the definite amount of coffee we need to order.
  • I need to know the definitive amount of coffee we need to order.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • I need to know the definite amount of coffee we need to order.
V zgornjem primeru uporabimo pridevnik definite, ki v slovenščini pomeni točen, jasen.

Definite lahko uporabimo tudi v primeru to be definite about something, kar pomeni biti trdno prepričan o čem. Na primer:

  • I am definite she is having an affair.

Primer 2:

  • What was the judge’s definite verdict?
  • What was the judge’s definitive verdict?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • What was the judge’s definitive verdict?

V zgornjem primeru uporabimo pridevnik definitive, ki pomeni ultimativen ali dokončen.

Definitive lahko pomeni tudi najboljši med vsemi. Na primer:

  • She did the definitive research about child abuse in Mexico.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero jezikovno dilemo in pomaga, da v angleščini spregovorite bolj samozavestno.