Defuse ali diffuse? Kateri glagol je pravi?

Vaje za angleščino so odlična priložnost, da izboljšate svoje znanje slovnice in besedišča ter odpravite pogostejše napake, kot je napačna raba besed defuse in diffuse. Resda je njun izgovor zelo podoben, a pomenita nekaj povsem različnega.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • The children were fighting all the time, so the mother tried to defuse the situation by reminding them that they love each other.
  • The children were fighting all the time, so the mother tried to diffuse the situation by reminding them that they love each other.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: The children were fighting all the time, so the mother tried to defuse the situation by reminding them that they love each other.

V tem primeru uporabimo glagol defuse, ki pomeni ublažiti ali umiriti, narediti situacijo manj napeto.

V nekaterih primerih pa lahko glagol defuse uporabimo, ko govorimo o deaktivaciji bombe, v tem primeru je pomen torej deaktivirati, npr:

  • The bomb squad defused the bomb in the building. (Bombniška enota je deaktivirala bombo v stavbi.)

Primer 2:

  1. Cigarette smoke defuses into the air.
  2. Cigarette smoke diffuses into the air.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Cigarette smoke diffuses into the air.

V tem primeru uporabimo glagol diffuse, ki pomeni širiti se.

Diffuse pa lahko uporabimo tudi kot pridevnik, ki pomeni razširjen oz. nekaj, kar ni nakopičeno na enem mestu, npr.:

  • Kelly is the CEO of a large diffuse English company. (Kelly je direktorica velikega rastočega angleškega podjetja.)

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.

Vaje za angleščino z najpogostejšimi napakami

Vaje za angleščino nam pomagajo do boljšega znanja in suverenega izražanja v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.