Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Kdaj boste uporabili besedo desert in kdaj dessert? Katera je pravilna izbira v spodnjih stavkih?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Sahara is the largest desert in the world.
  • Sahara is the largest dessert in the world.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Sahara is the largest desert in the world?

Desert se lahko uporablja kot samostalnik (1), glagol (2) ali pridevnik (3). Kot samostalnik pomeni puščava, kot glagol zapustiti, kot pridevnik pa zapuščen.

Primeri:

  • The highest recorded temperature in the world of 57.8°C was recorded in the Sahara desert.
  • I can’t believe she deserted a friend in need.
  • They spent their honeymoon on a desert island in the Caribbean.

Primer 2:

  • What would you like for desert?
  • What would you like for dessert?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: What would you like for dessert?

Dessert se lahko uporablja le kot samostalnik in pomeni desert, poobedek.

Primer:

  • I had a chocolate mint tart for dessert.

Namig, kako si lažje zapomniti razliko med besedama: dessert vsebuje dva ‘s’-ja, saj je dvakrat slajši kot puščava, ki ima le en ‘s’.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.