Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Kdaj boste uporabili besedo desert in kdaj dessert? Katera je pravilna izbira v spodnjih stavkih?

Sahara is the largest _____ in the world.

a) desert                b) dessert

What would you like for ______?

a) desert                b) dessert

Pravilno:

Sahara is the largest desert in the world?

What would you like for dessert?

Desert se lahko uporablja kot samostalnik (1), glagol (2) ali pridevnik (3). Kot samostalnik pomeni puščava, kot glagol zapustiti, kot pridevnik pa zapuščen.

Primeri:

(1) The highest recorded temperature in the world of 57.8°C was recorded in the Sahara desert.

(2) I can’t believe she deserted a friend in need.
(3) They spent their honeymoon on a desert island in the Caribbean.

Dessert se lahko uporablja le kot samostalnik in pomeni desert, poobedek.

Primer:
I had a chocolate mint tart for dessert.

Namig, kako si lažje zapomniti razliko med besedama: dessert vsebuje dva ‘s’-ja, saj je dvakrat slajši kot puščava, ki ima le en ‘s’.