Tečaj angleščine je pravi pristop za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega, pa tudi za odpravo pogostejših napak, kot je zamenjevanje besed discrete in dicscreet. Zvenita zelo podobno, a ju vseeno ne smemo zamenjevati.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • The plane has four discrete sections.
  • The plane has four discreet sections.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: The plane has four discrete sections.

V zgornjem primeru uporabimo pridevnik discrete, ki pomeni samostojen ali ločen – ne združen.

Discrete lahko pomeni tudi različen, na primer:

  • Our golf club has four discrete membership categories.

Primer 2:

  • Texting is more discrete than talking because nobody can hear you.
  • Texting is more discreet than talking because nobody can hear you.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Texting is more discreet than talking because nobody can hear you.

V zgornjem primeru uporabimo pridevnik discreet, ki pomeni diskreten, obziren.

Discreet lahko pomeni tudi nevsiljiv, predvsem ko govorimo o barvah ali vzorcih.

  • I didn’t like the blouse you wore to the funeral, it wasn’t very discreet.

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero jezikovno dilemo in pomaga, da v angleščini spregovorite bolj samozavestno.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.