Tečaj angleščine je dobra priložnost za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Odpravite lahko pogoste napake, ki se pojavljajo pri pisanju v angleščini, denimo zamenjevanje besed disinterested in uninterested.

Katera poved je pravilna?

  1. They are looking for twelve disinterested people for the jury.
  2. They are looking for twelve uninterested people for the jury.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: They are looking for twelve disinterested people for the jury.

V zgornjem primeru je pravilno uporabiti pridevnik disinterested, ki pomeni nepristranski ali nevpleten.

Pozor! Izraz disinterested lahko pomeni tudi nezainteresiran: Unlike most boys his age, he was totally disinterested in cars or girls.

Katera poved je pravilna?

  1. The boss is disinterested in his employer’s ideas.
  2. The boss is uninterested in his employer’s ideas.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: The boss is uninterested in his employer’s ideas.

V tem primeru je pravilno uporabiti pridevnik uninterested, ki opisuje nekoga, ki je brez zanimanja oz. nezainteresiran (not interested).

Tečaj angleščine razreši marsikatero jezikovno dilemo, novousvojeno besedišče pa v Linguli zvadimo prek pogovora.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.