Disinterested ali uninterested?

Vaje za angleščino vodijo k boljšemu znanju in samozavestnejšemu izražanju v angleščini. 5 minut vaj lahko na dolgi rok konkretno pripomore k uspehu. Odpravite lahko pogoste napake, ki se pojavljajo pri pisanju v angleščini, denimo zamenjevanje besed disinterested in uninterested.

Katera poved je pravilna?

Primer 1:

  • They are looking for twelve disinterested people for the jury.
  • They are looking for twelve uninterested people for the jury.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: They are looking for twelve disinterested people for the jury.

V zgornjem primeru je pravilno uporabiti pridevnik disinterested, ki pomeni nepristranski ali nevpleten.

Pozor! Izraz disinterested lahko pomeni tudi nezainteresiran: Unlike most boys his age, he was totally disinterested in cars or girls.

Primer 2:

  • The boss is disinterested in his employer’s ideas.
  • The boss is uninterested in his employer’s ideas.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: The boss is uninterested in his employer’s ideas.

V tem primeru je pravilno uporabiti pridevnik uninterested, ki opisuje nekoga, ki je brez zanimanja oz. nezainteresiran (not interested).

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.

Vaje za angleščino za samozavestnejše izražanje

Vaje za angleščino nam pomagajo do boljše komunikacije v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.