Tečaj angleščine je dobra priložnost za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Odpravite lahko pogoste napake, ki se pojavljajo pri pisanju v angleščini, denimo zamenjevanje besed disinterested in uninterested.

Katera poved je pravilna?

Primer 1:

  • They are looking for twelve disinterested people for the jury.
  • They are looking for twelve uninterested people for the jury.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: They are looking for twelve disinterested people for the jury.

V zgornjem primeru je pravilno uporabiti pridevnik disinterested, ki pomeni nepristranski ali nevpleten.

Pozor! Izraz disinterested lahko pomeni tudi nezainteresiran: Unlike most boys his age, he was totally disinterested in cars or girls.

Primer 2:

  • The boss is disinterested in his employer’s ideas.
  • The boss is uninterested in his employer’s ideas.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: The boss is uninterested in his employer’s ideas.

V tem primeru je pravilno uporabiti pridevnik uninterested, ki opisuje nekoga, ki je brez zanimanja oz. nezainteresiran (not interested).

Tečaj angleščine razreši marsikatero jezikovno dilemo, novousvojeno besedišče pa v Linguli zvadimo prek pogovora.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.