Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Boste rekli economic ali economical?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1: economic/economical

 • Hybrid cars are very economic.
 • Hybrid cars are very economical.
Pravilen odgovor.
Hybrid cars are very economical.

 • Economical je pridevnik, ki pomeni ekonomičen, varčen, gospodaren: economical car / person /use of something – John is a very economical person. He always buys things on sales.

Primer 2: economic/economical

 • The economic forecast for the next year is promising.
 • The economical forecast for the next year is promising.
Pravilen odgovor.
 • The economic forecast for the next year is promising.
 • Economic je pridevnik, ki pomeni gospodarski, ekonomski: economic system / downturn / aid – In the last few years the country has undergone a lot of economic development.

V angleščini je kar nekaj sorodnih pridevnikov, ki se razlikujejo po končnici –ic ali –ical in imajo popolnoma drugačen pomen.

Primer 3: classic/classical

 • My favourite classic music composer is Vivaldi.
 • My favourite classical music composer is Vivaldi.
Pravilen odgovor.
 • My favourite classical music composer is Vivaldi.
 • Classical pomeni klasičen, ki izvira iz obdobja klasike ali antične Grčije in Rima: Greek and Latin are classical languages.
 • Classic pomeni klasičen, visoke kvalitete: A BMW is a classic car.

Primer 4: comic/comical

 • Robin Williams was an excellent comic actor.
 • Robin Williams was an excellent comical actor.
Pravilen odgovor.
 • Robin Williams was an excellent comical actor.
 • Comic pomeni komičen, ki izvira iz komedije: A comic opera is generally of spoken dialogue, and usually has a happy ending.
 • Comical pomeni smešen: She had a comical expression on her face.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.