Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Bo prav either… or ali neither… nor? Pogosto slišimo napačno uporabo teh kratkih besed.

Preizkusite svoje znanje. Katero frazo boste uporabili?

  1. I would like to spend my summer holiday _____ in Croatia _____ in Greece. I like both countries the same.

a) neither/nor      b) either/or

Kliknite tu za odgovor.

I would like to spend my holiday either in Croatia or in Greece.

To strukturo uporabimo, ko ponudimo dve možnosti (ali ali).

We should bring either tea or coffee.

  1. I _____ drink_____ smoke. I don’t drink and I also don’t smoke.

a) neither/nor      b) either/or

Kliknite tu za odgovor.

I neither drink nor smoke.

To strukturo uporabimo, ko zanikamo obe možnosti.

The film was neither well acted nor well made.

Previdni moramo biti, kadar nekaj zanikamo …

… ker z neither in nor ne smemo uporabiti nikalne oblike glagola, saj že ti besedi izražata negativen pomen stavka.

I can’t sing. Neither can I./Nor can I.

Če želimo enako stvar izraziti z either, ostane glagol v nikalni obliki.

I can’t sing. I can’t either.

Vam je ljubše ameriško ali britansko?

Američani either in neither izgovarjajo /(n)ˈiːðər/, Britanci pa /(n)ˈaɪðər/. Katera oblika pa je ljubša vam?

Na tečajih angleščine v Linguli boste skozi pogovor mimogrede zvadili tudi slovnične strukture.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.