Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav either… or ali neither… nor? Pogosto slišimo napačno uporabo teh kratkih besed.

Katero frazo boste uporabili?

Primer 1:

  • I would like to spend my summer holiday neither in Croatia nor in Greece. I like both countries the same.
  • I would like to spend my summer holiday either in Croatia or in Greece. I like both countries the same.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: I would like to spend my holiday either in Croatia or in Greece.

To strukturo uporabimo, ko ponudimo dve možnosti (ali ali):

  • We should bring either tea or coffee.

Primer 2:

  • I either drink or smoke. I don’t drink and I also don’t smoke.
  • I neither drink nor smoke. I don’t drink and I also don’t smoke.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: I neither drink nor smoke.

To strukturo uporabimo, ko zanikamo obe možnosti.:

  • The film was neither well acted nor well made.

Previdni moramo biti, ko nekaj zanikamo …

  • … ker z neither in nor ne smemo uporabiti nikalne oblike glagola, saj že ti besedi izražata negativen pomen stavka.I can’t sing. Neither can I./Nor can I.

Če želimo enako stvar izraziti z either, ostane glagol v nikalni obliki.

  • I can’t sing. I can’t either.

Vam je ljubše ameriško ali britansko?

Američani either in neither izgovarjajo /(n)ˈiːðər/, Britanci pa /(n)ˈaɪðər/. Katera oblika pa je ljubša vam?

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.