Angleščina – lažni prijatelji – False Friends

Lažni prijatelji (False Friends) so pari besed ali fraz v dveh jezikih, ki zvenijo podobno, njihov pomen pa je popolnoma drugačen.

False Friends 1

Lažni prijatelji False Friends so pari besed ali fraz v dveh jezikih, ki zvenijo podobno, njihov pomen pa je popolnoma drugačen. Zbrali smo nekaj primerov.

Slovene word English translation False friend Correct Slovene translation
provizija commission provision določba,   ukrep
polni   penzion full   board full   pension polna   pokojnina
simpatičen nice sympathic
autogram autograph autogram
fotograf photographer photograph fotografija

False Friends – vaja

Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Katera beseda je pravilna?

1. Do travel agents earn _____ on sales or are they paid by the hour?

a)    commission             b) provision

Pravilni odgovor: commission

Akviziterska, bančna ali posredniška provizija se v angleščino prevede kot commission in ne kot provision. Provison je false friend, ki lahko pomeni:

a. načelo: The provision in the first article of this law should be understood as provision of truthfulness.

b. določba: The provision referring directly to violence says that it is neither ethical nor professional to show powerless victims of violence.

c. oskrba, zagotavljanje: The government are responsible for the provision of education for all children.

 2. Would you like bed and breakfast or perhaps a full _____?

a)    pension                  b) board

Pravilni odgovor: board

Če želite polpenzion ali polni penzion, boste v angleščini morali naročiti half-board ali full-board, saj pension v angleščini pomeni le pokojnina.

3. He is a very ____ man.

a)    nice                       b) sympathic

Pravilni odgovor: nice

Beseda sympathic ne obstaja. Najbliže je besedi sympathetic, ki pomeni sočustvujoč ali naklonjen. Ta izhaja iz besede sympathy, ki pomeni sočutje in ne simpatija, kot bi sprva mislili.

He looked at her with sympathy.- Sočutno jo je pogledal.

4. Can I get your_____, please?

a)    autogram               b) autograph

Pravilen odgovor: autograph

Autogram v angleščini ne obstaja.

 5. She is a great _____ who loves taking _____.

a)    photograph    b) photographer

Pravilni odgovor: She is a great photographer who loves taking photographs.

Photograph je fotografija in ne fotograf, photography pa fotografiranje oz. umetnost fotografije.

Naredite vajo v Virtualni Linguli. Za dostop do vaje se prijavite s svojim e-naslovom.

 

False Friends 2

Zbrali smo nekaj primerov:

  • eventually: pomeni na koncu, navsezadnje in NE eventualno (possibly, potentially)

Primer: After years of travelling round the world she eventually came back to settle down in her hometown.

  • map: pomeni karta in NE mapa (folder)

Primer: I need to buy a new map of Europe. We’re going to go on a road trip this summer and I just don’t like using GPS.

  • transparent: pomeni prozoren in NE transparent (banner)

Primer: When under stress I close my eyes and think about the transparent blue water of the sea.

V Virtualni Linguli lahko naredite vajo False friends. Za dostop je potrebna prijava z e-naslovom.