Farther ali further? Ju zamenjujete?

Vaje za angleščino so dobra priložnost, da obnovite in utrdite svoje znanje angleščine. Odpravili boste tudi nekatere napake, ki se pogosto pojavljajo pri pisanju v angleščini, recimo napačno rabo besed farther in further. Besedi se izgovarjata zelo podobno, a ju ne smemo zamenjevati.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1

  1. The red car is farther away than the blue car.
  2. The red car is further away than the blue car.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: The red car is farther away than the blue car.

V zgornjem primeru uporabimo pridevnik farther, ki pomeni »še bolj oddaljen« in se navezuje na fizično dolžino ali razdaljo.

Če farther uporabimo kot prislov, pomeni »dlje«, na primer:

  • The red car was driven farther than the blue car.

Primer 2

  1. We need to research farther into this problem.
  2. We need to research further into this problem.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: We need to research further into this problem.

V zgornjem primeru uporabimo besedo further, ki se navezuje na čas ali količino, torej pomeni dodaten, dodatno, v večji meri.

Further pa lahko označuje tudi dolžino v prenesenem pomenu, na primer:

  • Toes are the furthest part of the body from the head.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Vaje za angleščino: odpravite najpogostejše napake

Vaje za angleščino nam pomagajo do boljšega znanja in suverenega izražanja v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.