Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali.

Kateri od naslednjih stavkov je pravilen?

Primer 1:

 • I can sing very well.
 • I can sing very good.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

I can sing very well.

Good je pridevnik, ki stoji pred samostalnikom. Po njem se vprašamo kakšen in odgovor je dober.

 • Primer: He is a good singer.

Well je prislov, ki stoji za glagolom. Po njem se vprašamo kako in odgovor je dobro.

 • Primer: He sings well.

Primer 2:

 • I feel well.
 • I feel good.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

I feel good.

Ko glagol feel označuje počutje na splošno, mu sledi good, če se nanaša na zdravje pa well.

Primera:

 • I don’t feel well today. I have a headache.
 • I don’t feel good about the test. I think I might fail.

Primer 3:

 • Susan smells well.
 • Susan smells good.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 1. Susan smells good/well.
Če glagoli, ki izražajo čute (look, smell, taste, feel), označujejo aktivno dejanje, za njimi stoji well. Če izražajo stanje, za njimi stoji good.

Primera:

 • Susan smells good. (Susan dobro diši).

Glagol izraža njeno stanje, zato mu sledi good.

 • Susan smells well. (Susan dobro vonja).

Glagol izraža njeno aktivnost, zato mu sledi well.

Preverite svoje znanje uporabe “well” in “good” v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.