Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Kateri od naslednjih stavkov je pravilen?

1. I can sing very good/well.

2. I feel good/well.

3. Susan smells good/well.

Rešitve:

1. I can sing very well.

2. I feel good.

3. Susan smells good/well.

1. Good je pridevnik, ki stoji pred samostalnikom. Po njem se vprašamo kakšen in odgovor je dober.

Primer: He is a good singer.

   Well je prislov, ki stoji za glagolom. Po njem se vprašamo kako in odgovor je dobro.

Primer: He sings well.    

2. Kadar glagol feel označuje počutje na splošno, mu sledi good, če se nanaša na zdravje pa well.

Primera:

I don’t feel well today. I have a headache.

I don’t feel good about the test. I think I might fail.

3. Če glagoli, ki izražajo čute (look, smell, taste, feel), označujejo aktivno dejanje, za njimi stoji well. Če izražajo stanje, za njimi stoji good.

Primera:
1. Susan smells good
. (Susan dobro diši).

Glagol izraža njeno stanje, zato mu sledi good.

2. Susan smells well. (Susan dobro vonja).

Glagol izraža njeno aktivnost, zato mu sledi well.

Preverite svoje znanje uporabe “well” in “good” v Virtualni Linguli.