hear-listenTečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Boste uporabili hear ali listen?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1

  • Can you listen that sound?
  • Can you hear that sound?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Can you hear that sound?
Glagol hear pomeni slišati. Nikoli se ne uporablja v continuous obliki.

  • Did you hear a knock on the door?
  • I can’t hear.

Primer 2

  • Do you listen to the radio?
  • Do you hear to the radio?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Do you listen to the radio?
Glagol listen pomeni slišati in se uporablja, kadar gre za »prostovoljno« dejanje. Vedno mu sledi predlog to.

  • Did you listen to the show on the BBC yesterday?
  • Listen to me!

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.