hear-listenUčenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Boste uporabili hear ali listen?

  • Can you _____ that sound?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Can you hear that sound?
Glagol hear pomeni slišati. Nikoli se ne uporablja v continuous obliki.

  • Did you hear a knock on the door?
  • I can’t hear.
  • Do you _____ to the radio?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Do you listen to the radio?
Glagol listen pomeni slišati in se uporablja, kadar gre za »prostovoljno« dejanje. Vedno mu sledi predlog to.

  • Did you listen to the show on the BBC yesterday?
  • Listen to me!

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.

V Linguli je učenje angleščine prijetno, slovnico vas učimo prek pogovora, prijazni učitelji pa vas znajo motivirati, da tečaj z veseljem obiskujete.